957 G.G. Cruz, Dimasalang St, Baclaran, Pasay City